Autor: Paul Claudel
Režie: Štěpán Pácl
Vizuál: Monsters, Filip Šach
Hrají: Miloslav König, Miluše Hradská, Pavla Beretová, Tereza Vilišová, Vladimír Javorský

Zvěstování Panny Marie
Anotace

Děj mystéria vychází ze středověké legendy o vyléčení malomocenství zbožnou dívkou Violenou. Protože Paul Claudel pracuje s postavami a motivy symbolicky, staví z jejího příběhu drama totální, v němž se pokouší postihnout souvislosti mezi rovinou osobní, společenskou i kosmickou. Tento z dnešního racionálního pohledu naivistický přístup nám umožní konfrontaci s tezí, že “vesmír je nesmírnou harmonií”. Ta zní v dnešní době bolestně ironicky. Základní Claudelův motiv zápasu duše a těla, vyhrocený zásahem smrtelné nemoci, jejíž jméno můžeme dnes jakkoli variovat, je člověku vlastní i v dnešní době. Chceme se potýkat s autorovým patosem (vášní!) nikoli s apriorním výsměchem, ale jako pozorovatelé podivuhodných postav, jejichž vůle je nadlidská a sebezáhubná.


Premiéra

21. 12. 2014

Zvěstování Panny Marie
Anotace

Děj mystéria vychází ze středověké legendy o vyléčení malomocenství zbožnou dívkou Violenou. Protože Paul Claudel pracuje s postavami a motivy symbolicky, staví z jejího příběhu drama totální, v němž se pokouší postihnout souvislosti mezi rovinou osobní, společenskou i kosmickou. Tento z dnešního racionálního pohledu naivistický přístup nám umožní konfrontaci s tezí, že “vesmír je nesmírnou harmonií”. Ta zní v dnešní době bolestně ironicky. Základní Claudelův motiv zápasu duše a těla, vyhrocený zásahem smrtelné nemoci, jejíž jméno můžeme dnes jakkoli variovat, je člověku vlastní i v dnešní době. Chceme se potýkat s autorovým patosem (vášní!) nikoli s apriorním výsměchem, ale jako pozorovatelé podivuhodných postav, jejichž vůle je nadlidská a sebezáhubná.


Premiéra

21. 12. 2014


Autor: Paul Claudel
Režie: Štěpán Pácl
Vizuál: Monsters, Filip Šach
Hrají: Miloslav König, Miluše Hradská, Pavla Beretová, Tereza Vilišová, Vladimír Javorský