Publikace

 • Lenka Lagronová: Čupakabra

  Text hry a program k inscenaci Čupakabra, která byla ve světové premiéře uvedena 10. června 2013 v Divadle v Celetné.

  Hru autorka napsala na objednávku divadelní společnosti Masopust podle románu Olgy Tokarczukové Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých.

  Grafická úprava: Monsters
  Vydal: Masopust, o. p. s. Praha 2013.
  Cena: 80,- Kč
  (k zakoupení před každým představením divadelní společnosti Masopust)

 • Henrik Ibsen: Brand-Oheň

  Text hry a program k inscenaci Brand-Oheň, která byla v tomto překladu poprvé uvedena 6. června 2010 v Prostoru Preslova 9 v Praze.

  Brand znamená v originále „oheň“. Je to mluvící jméno. Byl do češtiny přeložen již dvakrát. Nejprve roku 1908 Karlem Kučerou. V jeho překladu uvedlo hru Národní divadlo v Praze v letech 1922–1923 v režii Vojty Nováka a roku 1928 Národní divadlo v Brně v režii Otto Čermáka. Pak se už Brand na české jeviště nikdy nedostal, ačkoli ho Břetislav Mencák znovu přeložil v šedesátých letech. Oslovili jsme proto nordistku Karolínu Stehlíkovou, abychom spolu s ní dosáhli rytmu a dynamiky, jakou má hra v Ibsenově mateřštině.
  Brand se tak osvobodil z poněkud pomalé podoby starších českých překladů a dívá se na nás jako současný mladý člověk, který nechce slevit ze svých ideálů. Na druhé straně je Brandův protihráč. Je jím prostředí vesnice, z jejíchž malých poměrů se nejprve snaží utéct, pak ale pochopí, že jeho posláním je vesničany „osvítit“. A činí tak za každou cenu. Svět lidské přízemnosti a pohodlnosti, zachycený v dramatu z roku 1866, jako by se časem uběhlým od napsání hry vůbec nezměnil. Kromě soukromého a veřejného světa postav se tak dotýká i otázek „kosmického“ rozměru. Jsou to otázky znepokojivé, a že si na ně hra sama jednoznačně neodpovídá, patří k jejím největším kladům.

  Pracovní překlad: Karolína Stehlíková
  Inscenační úprava: Tereza Marečková, Karolína Stehlíková, Štěpán Pácl
  Překlad básní: Ondřej Buddeus
  Grafická úprava: Monsters
  Vydal: Transteatral, o. s. Praha 2010.
  Cena: 80,- Kč
  (k zakoupení před každým představením divadelní společnosti Masopust)